Spelar det ingen roll vilka skyddsåtgärder för miljön som villkorats i en nyare dom enligt miljöbalken? Det finns exempel på nya domar som inte har någon miljöanpassning alls, betraktas dessa ha moderna miljövillkor? Vem gör den bedömningen?

Med moderna miljövillkor menas ett tillstånd vars villkor och andra bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt miljöbalken - i en dom eller ett beslut som inte är äldre än 40 år. Tillståndets samtliga miljövillkor måste vara beslutade enligt miljöbalken. Det räcker inte att det i ett nyare tillstånd beslutats miljövillkor som resultat av en prövning som varit avgränsad till bara en eller några enstaka miljöaspekter. Det krävs alltså en dom eller ett beslut som meddelats som ett resultat av en fullständig miljöprövning efter miljöbalkens ikraftträdande.

Publicerad: 2019-01-14
Sidansvarig: Webbredaktion