En verksamhet som har ett beslut som inte är äldre än 40 år, ska den ingå i den nationella planen? Om man har ett system med fyra kraftverk, varav ett har en dom som är yngre än 40 år, så tappar man ju helheten vid omprövningen om inte denna omfattas.

De verksamheter som genomgått en fullständig miljöprövning enligt miljöbalken för sin verksamhet anses ha moderna miljövillkor och behöver inte omprövas, och därmed inte anmäla sig till den nationella planen. För dessa verksamheter gäller att de inom 40 år ska ansöka om nytt tillstånd.

Det är troligtvis ganska få vattenverksamheter som kan bedömas ha moderna miljövillkor, varför risken för att inte få en samordnad prövning är begränsad.

Publicerad: 2019-01-14
Sidansvarig: Webbredaktion