Ett kraftverk byggdes 1991 utan tillstånd, ska kraftverket omprövas eller behövs ett nytt tillstånd?

Frågan om en ansökan kan godtas inom ramen för en omprövning (24 kap 10 § miljöbalken) eller om det krävs ”nyprövning” (11 kap 9 § miljöbalken) avgörs av mark- och miljödomstolen. För att kunna omprövas måste det finnas ett tillstånd eller någon form av äldre rättighet att ompröva (urminnes hävd, privilegiebrev, annan sådan särskild rättighet att förfoga över vatten som avses i 2 kap 41 § äldre vattenlagen).

Publicerad: 2019-01-10
Uppdaterad: 2019-05-09
Sidansvarig: Webbredaktion