Vilket år kommer miljöprövningarna att starta och hur lång tid kommer det att ta innan alla verksamheter har moderna miljövillkor?

Av bilagan till vattenverksamhetsförordningen (1998:1388) framgår den tidpunkt när ansökan om prövning senast ska ha getts in till domstol. De första prövningsgrupperna ska ha lämnat in sina ansökningar senast den 1 februari 2022.

Vår uppskattning är att det kommer ta cirka 20 år innan alla verksamheter har tillstånd med moderna miljövillkor.

Publicerad: 2018-12-19
Uppdaterad: 2020-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion