Vilka verksamheter kan inte omfattas av nationella planen?

Vår tolkning är att följande verksamheter inte omfattas av 11 kap 6 § miljöbalken och därmed inte av kravet på moderna miljövillkor:

  • Nedlagda anläggningar som initialt inte var byggda för produktion av vattenkraftsel utan för kvarndrift eller dylikt. Det gäller även dem som kompletterats med turbin för elektrifiering av verksamheten, och oavsett om stora ombyggnationer har genomförts som har haft vattenkraftselproducerande liknande egenskaper. Bedrivs ingen pågående kraftproduktion idag, omfattas de inte.
  • Dammar och vattenverksamheter som varken har eller har haft till syfte att vara ett led i produktion av vattenkraftsel.

Det är länsstyrelsen som bedömer om den anmälda verksamheten uppfyller kriterierna för att ingå i den nationella planen. En verksamhet som inte omfattas av 11 kap 6 § miljöbalken uppfyller inte kriterierna för att ingå i nationella

Publicerad: 2018-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion