Frågor och svar om den nationella planen

Hitta på sidan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Genom formuläret längst ned på sidan kan du skicka in din fråga, om du inte hittar något svar här. Ställ en fråga i frågeformuläret.

Information om nationell plan

Miljöprövning

Prövningsgrupper

En prövningsgrupp utgörs av ett antal anläggningar och verksamheter inom ett avgränsat avrinningsområde (geografisk yta).

Alla verksamhetsutövare inom en prövningsgrupp ska ansökan om miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen vid samma tidpunkt enligt nationella planens tidplan.

Verksamhetsutövarna inom prövningsgruppen bör samordna sig inför miljöprövningen eftersom de ska prövas i ett sammanhang.

Regional samverkansprocess

Vattenkraftens miljöfond

Natura 2000

1,5 TWh som riktvärde och planeringsmål

Hjälp! Jag hittade inte svaret på min fråga

Ställ din fråga i frågeformuläret.

Namn och e-post
Namn och e-post
Publicerad: 2018-12-19
Uppdaterad: 2020-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion