Tillsynsvägledning inom miljöbalkens område

Hitta på sidan

Med tillsynsvägledning vill Havs- och vattenmyndigheten främja en rättssäker, effektiv och likvärdig tillsyn som ska bidra till att säkerställa miljöbalkens syfte och främja en hållbar utveckling. Den planerade tillsynsvägledningen sammanställs i en 3-årig tillsynsvägledningsplan som uppdateras årligen.

Plan för tillsynsvägledning

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2021:24 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2022-2024 Pdf, 1.4 MB., innehåller plan för att tydliggöra för kommuner och länsstyrelser vilken tillsynsvägledning vi kommer att genomföra under perioden 2022-2024.

Vi har ett nationellt ansvar att ge tillsynsvägledning inom vissa områden i miljöbalken. De utpekade ansvarsområdena framgår av 3 kap 5 § Miljötillsynsförordningen (2011:13):

Publicerad: 2014-03-04
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion