Vattenbruk

Vattenbruk innebär odling av vattenlevande djur och växter som exempelvis fiskar, alger, blöt-, mantel- och kräftdjur. Odlingen kan bedrivas i havet, i sjöar och i landbaserade anläggningar. De vanligaste vattenbruken i Sverige är traditionella kassodlingar av fisk och odling av musslor.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område. Myndigheten tar även fram föreskrifter (HVMFS 2011:13) enligt fiskelagstiftningen för utsättning och viss flyttning av fisk, inklusive vattenlevande blöt- och kräftdjur.

Myndighetens insatser för tillsynsvägledning för vattenbruket framgår av HaV:s rapport 2018:30 - Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Information till vattenbruksföretag

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för vattenbruksfrågor och ska bland annat arbeta för att främja vattenbruket.

Jordbruksverkets webbplats Svenskt vattenbruk

På denna webbplats samlas information som vattenbruksföretagare kan behöva för att driva sin verksamhet

Bojar vid ostronodling.