Information till vattenbruksföretag

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för vattenbruksfrågor och ska bland annat arbeta för att främja vattenbruket. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

Bojar vid ostronodling.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för vattenbruksfrågor och ska bland annat arbeta för att främja vattenbruket. På denna webbplats samlas information som vattenbruksföretagare kan behöva för att driva sin verksamhet

På verksamt.se samlar myndigheter information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. Vill du starta ett vattenbruk och odla fisk, kräftor, räkor, musslor, ostron eller alger? Här får du reda på vilka tillstånd du behöver söka och vilka uppgifter du behöver lämna till myndigheter och kommuner.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har också bra information om vattenbruk på sin webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område. Myndigheten tar även fram föreskrifter (HVMFS 2011:13) enligt fiskelagstiftningen för utsättning och viss flyttning av fisk, inklusive vattenlevande blöt- och kräftdjur.

Myndighetens insatser för tillsynsvägledning för vattenbruket framgår av HaV:s rapport 2018:30 - Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Publicerad: 2023-10-10
Uppdaterad: 2023-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion