Tillsynsvägledning inom miljöbalkens område

Tillsynsvägledningen ska bidra till att säkerhetsställa miljöbalkens syfte och främja en hållbar utveckling. Den delas in i stöd, råd, samordning, uppföljning och utvärdering. 

Plan för tillsynsvägledning

Omslag.

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:30 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021PDF, (reviderad 2019-12-02) innehåller plan för att tydliggöra för kommuner och länsstyrelser vilken tillsynsvägledning vi kommer att genomföra under perioden 2019-2021.

Vi har ett nationellt ansvar att ge tillsynsvägledning inom vissa områden i miljöbalken. De utpekade ansvarsområdena framgår av 3 kap 5 § Miljötillsynsförordningen (2011:13):

Publicerad: 2014-03-04
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion