Studiebesök i Århus, Danmark hos SEGES och oplandskonsulenterna

Bussresan till Århus med studiebesök hos SEGES och oplandskonsulenterna flyttas fram till hösten 2020.

Frågor?

Vänd dig till Anna Ek, anna.ek@havochvatten.se 010-698 6048.

Publicerad: 2020-01-31
Sidansvarig: Webbredaktion