Hitta på sidan

KOMPIS- kommunal planering i statlig samverkan

Svenska kustkommuner har från 2016 till och med 2018 kunnat få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna sökte bidraget från länsstyrelserna. Projektformen avslutades 2018. Då hade 26 miljoner gått till olika KOMPIS-projekt ute i landet.

Målet med KOMPIS-projekten var att:

  • Förstärka kommunens kapacitet att följa, möta upp och lämna synpunkter på förslag till den statliga planeringen.
  • Ge kommunen ett stöd för ökad planering i sitt havsområde och för att stödja mellankommunala samverkan.

Länsstyrelsens roll

Varje länsstyrelse var ansvarig för utlysning och prövning av ansökningar från kommunen.

Hitta till rätt länsstyrelse på www.lansstyrelsen.se

Kommunernas översiktsplanering i havet har kommit olika långt och har olika upplägg. Länsstyrelsen fick därför en frihet att själv besluta inriktningen på projekten utifrån regionala förutsättningar och behov. Detta så länge det övergripande syftet uppfylls med KOMPIS-bidraget om att ta fram underlag för och att stödja processen för den statliga översiktsplaneringen av havet. 

Slutrapport

Länsstyrelserna i Västra Götalands län, Kalmar län samt Västernorrlands län har skrivit en slutrapport som sammanfattar och utvärderar projektformen KOMPIS under dess verksamma år 2016-2018 samt visar på vidare utvecklingsbehov in i framtiden.

Kommunala och statliga planeringen överlappar

Sverige har drygt 80 kustkommuner. En del kommuner har planerat eller planerar redan i dag sina havsområden, i enlighet med plan- och bygglagen. Kommungränsen i havet går vid tolv nautiska mil (cirka 22 kilometer) från baslinjen. 

Kustlänsstyrelserna har enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ansvar att delta i arbetet med kommunal medverkan och i annat stödjande och samordnande arbete gentemot kommunerna. Detta arbete är en viktig förutsättning så att statliga planeringen i havet kan samverka med den kommunala översiktsplaneringen i havet. Varje kustkommuns planering och samverkanskapacitet i gemensamma planområden samt i gränsöverskridande frågor är därför en viktig pusselbit i helheten.

Här kan du se hur KOMPIS-bidraget fördelas till kustlänsstyrelserna Pdf, 59.7 kB.

Här kan du läsa mer om KOMPIS-bidraget Pdf, 35.5 kB.

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med havsplanering

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2019-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion