Följa upp havsplaner

Hitta på sidan

Havsplanerna följs upp för att säkerställa att de är aktuella och uppfyller sina syften. Uppföljningen är ett viktigt underlag vid framtagande av nya planförslag.

När en havsplan har beslutats av regeringen, ska Havs- och vattenmyndigheten löpande hålla sig underrättad om utvecklingen inom de berörda områdena och vid behov eller minst vart åttonde år ta fram nya förslag så att havsplanen hålls aktuell och kan uppfylla sitt syfte. Just nu arbetar vi med att ta fram ett Ramverk för uppföljning av havsplaner som ska fungera som ett stöd för det kommande arbetet. Med stöd av ramverket ska utvecklingen sedan följas upp inom berörda områden, liksom tillämpningen av planerna, deras sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser samt eventuell betydande miljöpåverkan.

Att följa upp planerna är en förutsättning för att kunna identifiera behovet och initiera framtagandet av nya förslag till havsplaner, så att de kan hållas aktuella och uppfylla sina syften. Uppföljningen genererar viktiga underlag för att nya planer ska kunna utformas så ändamålsenligt som möjligt. Ramverket kommer att publiceras när det är färdigställt.

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion