Informationsmöte om förslag till ändrade havsplaner, 23 maj

Mellan den 16 maj och den 30 augusti kommer Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet med tillhörande konsekvensbeskrivningar ut på granskning. Här kan du anmäla dig till ett informationsmöte om förslaget. Mötet äger rum digitalt den 23 maj, kl. 13.00 till 15.00. Välkommen!

I samband med att granskningen startar kommer förslaget till ändrade havsplaner att publiceras på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: www.havochvatten.se/havsplanering

Vi vill också tacka för de synpunkter som ni bidragit med under föregående samråd. Samrådsredogörelsen publiceras på Havs- och vattenmyndighetens webbplats den 16 maj. Där beskriver myndigheten hur synpunkterna har hanterats i havsplanerna.

För vem? Vindkraftsprojektörer
När? 23 maj, kl 13.00 - 15.00
Var? Digitalt möte. Möteslänk skickas ut till angiven e-post någon dag innan mötet äger rum.

Sista anmälningsdag är den 21 maj.

Anmäl dig
Anmäl dig
Publicerad: 2024-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion