Projekt

En stor del av samverkan om havsplanering mellan grannländer sker i projekt till stor del finansierade genom EU-medel. Sverige har tagit en ledande roll i både Pan Baltic Scope och Baltic SCOPE som du kan läsa om nedan.