Granskning av havsplaner

I mars 2019 presenterade vi förslag till statliga havsplaner för granskning, efter både avstämning och samråd. Granskningen pågick från 14 mars till 14 juni 2019.

Dialog i tre steg

Dialogen pågick till december 2019 då vi lämnade ett förslag på havsplaner till regeringen. Innan dess skedde:

 1. avstämning i tidigt skede
 2. formellt samråd
 3. granskning 

Granskningen var det sista steget att få in synpunkter innan vi lämnade ett förslag till regeringen.

Så gick granskningen till

Vi publicerade de omarbetade förslagen och kungjorde i tidningar att de fanns tillgängliga.

Vi ordnade ett fåtal möten med olika grupper.

Mer än hundra svarade

135 organisationer och personer yttrade sig om förslagen till havsplaner under granskningen. Det är lite färre än under samrådet, men många från civilsamhället och offentlig sektor svarade, vilket ger bra förankring – från privatpersoner till myndigheter och företag.

Redogörelse för granskningen

Granskningsredogörelsen redovisar de synpunkter vi fick in, och våra kommentarer till dem.

GranskningsredogörelsePDF

Yttranden som kom in i granskningen

Här hittar du dokument med yttranden som kom in under granskningen. Privatpersoners svar publiceras inte.

Inga synpunkter

 • Kustbevakningen
 • Örebro universitet

Avstår yttrande

 • Eskilstuna kommun
 • Hallstahammars kommun
 • Nybro kommun
 • Piteå kommun
 • Umeå kommun
 • SMHI
 • Domstolsverket
 • Lunds universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Region Jönköping

Vem fick granska förslagen?

Alla som ville fick lämna synpunkter. Vi kungjorde i tidningar att förslagen fanns tillgängliga.

Relaterad information

Före granskningen hade vi dels avstämning, dels samråd med över 160 organisationer och personer.

Publicerad: 2016-12-01
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion