9.1A Halter av farliga ämnen i ätliga vävnader av fisk och skaldjur

Hitta på sidan

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 9 om farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel, för kriterium D9C1.

Ladda ner faktablad

9.1A Halter av farliga ämnen i ätliga vävnader av fisk och skaldjur Pdf, 171.5 kB.

Version: 1.0

Beslutsdatum: 2024-06-11

Publiceringsdatum: 2024-07-01

Deskriptor: 9. Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel

Kriterium: D9C1

Mer information om indikatorn

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Publicerad: 2024-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion