8.1B Halter av radionuklider

Hitta på sidan

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 8 om farliga ämnen, för kriterium D8C1.

Ladda ner faktablad

8.1B Halter av radionuklider Pdf, 146.1 kB.

Version: 2.0

Beslutsdatum: 2024-06-11

Publiceringsdatum: 2024-07-01

Deskriptor: 8. Farliga ämnen

Kriterium: D8C1

Mer information om indikatorn

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Tidigare versioner:

Publicerad: 2024-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion