Hitta på sidan

B.2.3 Effekter av organiska tennföreningar på snäckor (imposex)

Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem..

Denna indikator används för att bedöma om miljökvalitetsnormen B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem, kan följas och är beslutad av Havs- och vattenmyndigheten (HVMFS 2012:18 bilaga 3) med stöd av havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskrifterna som gäller vid rättstillämpning.

Version och publiceringsdatum för faktablad

  • Version: 1.0
  • Publiceringsdatum: 2020-10-28
Publicerad: 2020-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion