5.4 A Siktdjup i kustvatten, 5.4 B Siktdjup i utsjövatten

Indikatorn används för bedömning under deskriptor D5, Övergödning, för kriterium D5C4.

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Version och publiceringsdatum för faktablad

  • Version: Version 1.0
Publicerad: 2018-12-13
Sidansvarig: Webbredaktion