5.2 A Biomassa av växtplankton i kustvatten (klorofyll a och biovolym), 5.2 B Klorofyll a-koncentration i utsjövatten

Indikatorn används för bedömning under deskriptor D5, Övergödning, för kriterium D5C2.

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Version och publiceringsdatum för faktablad

  • Version: Version 1.0
Publicerad: 2018-12-13
Sidansvarig: Webbredaktion