Data för Vattnets hydrologiska egenskaper - strömmar, vågor och vattenstånd

Data lagras hos SMHI och i nätverken

Sjöfartsverkets mätningar är tillgängliga i ett system kallat ViVa (Vind och vatteninformation) via webben och en app.

Publicerad: 2020-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion