Data för Vattnets fysiska egenskaper - temperatur, is och salthalt

Observationsdata från miljöövervakningen görs tillgängliga hos den:

Modellerade data finns via SMHI och i Copernicus marine services.

Dagliga iskartor under november till maj finns på SMHI:s istjänst

Publicerad: 2020-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion