Data för Större djur på havsbotten

Rådata lagras hos SLU Aqua och DTU (stationer provtagna av Danmark). Dessa data uppdateras årligen och aggregerade data görs tillgängliga efter förfrågan. En gemensam internationell databas är under uppbyggnad hos ICES.

Publicerad: 2020-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion