Data för Större djur på havsbotten

Rådata lagras hos SLU Aqua. Dessa data uppdateras årligen och aggregerade data görs tillgängliga vid förfrågan. Gemensamma internationella data lagras hos Ices.

Publicerad: 2020-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion