Data för Kontroll av kommersiell fiskeriverksamhet

Kontrollverksamhet

På HaV:s webbsida kan man fritt söka ut tillgängliga data över fångststatistik för yrkesfisket och daglig infiskning.

Ekonomisk datainsamling

Ekonomisk data presenteras årligen i Annual Economic Report som kan hittas här.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion