Data för kontinuerligt undervattensbuller

Rådata och processad data med 20 sekunders medelvärden lagras nationellt hos FOI då nationellt datavärdskap för undervattensbuller saknas. Det pågår ett arbete inom Ices på uppdrag av Helcom med att ta fram en regional databas för modellberäknad ljudutbredning av antropogent buller.

Processad data från ljudupptagningar kan laddas ner kostnadsfritt från Ices hemsida eller via API.

Publicerad: 2020-09-30
Sidansvarig: Webbredaktion