Remisser 11 januari 2021

Hitta på sidan

Remiss gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön med konsekvensutredning. Remissen innehåller dels nationella föreskriftsförslag, dels förslag som kommer att kräva en process med andra berörda länder.

Förslaget föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 i den del det avser nationell fiskereglering i de marina skyddade områden som anges i tabell 1. För reglering avseende tillstånd för garn-, ryssje och långrevsfiske föreslås att det i ett första skede omfattas av nationell fiskereglering och att det träder i kraft den 1 maj 2021.

Vad avser förslagen till fiskereglering i hela eller delar av de marina skyddade områdena Svenska Högarna, Ottenby rev, Hoburgs bank och Midsjöbankarna, Sydvästskånes utsjövatten, Falsterbohalvöns havsområde, Foteviksområdet, Bunkeflo strandängar, Löddeåns mynning, Salvikens strandängar, Lundåkrabukten samt Havet kring Ven omfattar dessa reglering som också berör andra länders fiskare. För att reglerna ska omfatta alla fiskare lika krävs i dessa fall en process inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Synpunkter önskas dock även på denna del av förslaget inför kommande arbete med fiskeregleringar tillsammans med övriga berörda medlemsländer.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 21 februari 2021.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 2297-2020 i e-postmeddelandets ärendemening.
  • Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Publicerad: 2021-01-11
Sidansvarig: Webbredaktion