Vägledning om ekologisk potential (2021)

Havs- och vattenmyndigheten ska utarbeta vägledning om bedömning av ekologisk potential som komplement till myndighetens övriga vägledning till vattenmyndigheterna vad gäller att förklara vatten som kraftigt modifierade och att använda undantag.

Syftet är att möjligheterna att förklara vatten som kraftigt modifierade och besluta om undantag enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ska användas fullt ut.

Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2021.

Ansvarig enhet

Vattenmiljöenheten

Publicerad: 2021-11-04
Sidansvarig: Webbredaktion