Hitta på sidan

Uppföljning av åtgärder mot övergödning (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska, i syfte att öka kunskapen om åtgärders effekt mot övergödning, analysera hur uppföljningen av olika åtgärders effekt kan förbättras.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 september 2020.

Ansvarig enhet

Vattenmiljöenheten

Publicerad: 2020-01-07
Sidansvarig: Webbredaktion