Uppdrag om spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter (2022)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska, med utgångspunkt i Statskontorets rapport, analysera och genomföra förbättringar i spårbarhetssystemet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Statskontoret har i rapporten En utvärdering av systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter (2021:12) visat på förbättringsbehov av spårbarhetssystemet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter. Uppdraget bör genomföras med beaktande av EU:s kommande fiskerikontrollförordning samt effekter på konkurrensneutraliteten. Uppdraget ska utföras i samråd med Livsmedelsverket och i dialog med berörda aktörer när det gäller spårbarheten av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Redovisning

Havs- och vattenmyndigheten ska rapportera till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)om sitt pågående förändringsarbete samt plan för detta den 30 september 2022 och en rapport om genomförandet av förändringarna senast den 30 september 2023.

Publicerad: 2021-12-30
Uppdaterad: 2022-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion