Uppdrag att se över HARO-värdena i den nationella planen för moderna miljövillkor (2020)

Hitta på sidan

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med Statens energimyndighet och Svenska kraftnät se över de HARO-värden som anges i den nationella planen för moderna miljövillkor.

I uppdraget ingår även att redogöra för hur fördelningen av HARO-värdena mellan huvud avrinningsområden har gjorts och tydliggöra vilken funktion värdena har i arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 15 april 2021.

RedovisningPDF

MissivPDF

Sammanställda synpunkterPDF

Publicerad: 2020-11-05
Sidansvarig: Webbredaktion