Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Regeringsuppdrag Statistik Yrkesfiske

Svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket analysera balansen mellan den svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. En analys ska göras för respektive flottsegment.

Redovisning

Uppdraget ska ske efter dialog med näringen och redovisas till Landsbygdsdepartementet senast sex veckor efter beslut om Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Regeringsuppdrag Statistik Yrkesfiske