Samordning av genomförandet av BSAP och NEAES (2021)

Hitta på sidan

HaV ska samordna berörda svenska myndigheters genomförande av HELCOM:s uppdaterade aktionsplan för Östersjön (BSAP) och OSPAR:s miljöstrategi för Nordostatlanten (NEAES) som planeras att antas 2021.

De myndigheter som berörs är i första hand Statens jordbruksverk, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (M-dep) den 1 april 2023.

Ansvarig enhet

Havsmiljöenheten

Publicerad: 2021-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion