Havs- och vattenmyndighetens typsnitt

Använd typsnitten Arial Regular och Georgia för texter som produceras i Office eller TT Norms för trycksaker. De är typsnitt med hög läsbarhet, på skärm såväl som papper, de ger tydlig och tillgänglig typografi som både kan vara neutral och vid behov dra ögonen till sig.

Typsnitt för Office - Arial och Georgia

För texter som produceras i Office ska Arial och Georgia användas. Arial till rubriker och bildtexter och Georgia till längre löpande text. Undvik fetstil i brödtext och var måttfull med kursivering - använd det endast för att märka ut enstaka ord.

Arial Regular och Georgia ingår båda i Officepaketet och finns installerade på de flesta datorer. Båda typsnitten är lättlästa såväl på skärm som på papper. Arial är en sanserif som ger god kontrast till Georgias serifer och därför fungerar dessa båda typsnitt väl tillsammans.

Typsnitt för trycksaker - TT Norms

Till annonser, broschyrer, skyltar och andra trycksaker används TT Norms. Det finns tillgängligt i ett stort antal vikter och passar bra både som rubriktypsnitt och brödtext.

TT Norms är Havs- och vattenmyndighetens primära identitetsbärande typsnitt. Vi använder i första hand light, regular, Italic, Bold, Bold Italic.

TT Norms
Publicerad: 2013-11-26
Uppdaterad: 2019-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion