Grafiska element

De grafiska elementen hämtar inspiration från vattnets rörelser. Viktigt att tänka på när elementet används är att streckets interna proportioner bibehålls oavsett storlek.
Elementen finns i alla palettens grundfärger i Adobe Illustrator -format samt PNG.

Grafiska element

Viktigt att tänka på när elementet används är att streckets interna proportioner bibehålls oavsett storlek. Elementen finns i alla palettens grundfärger i Adobe Illustrator-format samt PNG.

Grafiska element i Adobe Illustrator

Färger. Illustration.
Publicerad: 2020-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion