Grafisk profil och logo

Vår grafiska profil med svensk och engelsk logotyp, typografi, färgpalett, grafiska element och bildmanér.

Därför är det viktigt

Vi behöver vara konsekventa för att alla ska uppfatta att det är Havs- och vattenmyndigheten som står bakom ett meddelande. Med tiden arbetar vi fram kännedom och identifikation. Vårt budskap får större genomslagskraft, vårt varumärke stärks och vi vinner trovärdighet. Därmed stärker vi förutsättningarna för att bli framgångsrika i vårt uppdrag.

  • Det blir lätt att hitta oss och svårt att förväxla oss med andra aktörer.
  • Vi blir tydliga och smidiga att kommunicera med.
  • Ger ett professionellt intryck som stärker budskapet.
  • Materialet är kvalitetssäkrat och funktionellt.
  • Sparar tid för dig som ska skriva/publicera något.
  • Förenklar jobbet för dina kollegor, externa formgivare, tryckerier och tidningar.

Om Havs- och vattenmyndighens profil

HaV har ett brett kommunikationsbehov. Myndighetens uppdrag och roll innebär att komplex information, fakta och processer behöver förmedlas och förklaras till målgrupper med olika förkunskaper och intressen.

Den grafiska profilen behöver därför vara tydlig och skapa god igenkänning, men också vara tillräckligt bred för att fungera som en verktygslåda för effektiv kommunikation i många kanaler och kontexter: digitalt, rörligt, samt i fysiska möten och presentationer där fokus varierar beroende på vilken del av uppdraget kommunikationen ska stötta.

Intrycket som ska förmedlas är en aktiv, attraktiv och professionell myndighet i takt med tiden.

Vår grafiska profil omfattar svensk och engelsk logotyp, typografi, färgpalett, grafiska element och bildmanér. Den genomgående stilen är strikt och ren, med inslag av illustrationer och grafiska element.

Använda logotyp, bilder och citera texter

Citera gärna texter från Havs- och vattenmyndigheten, men var noga med att alltid uppge källan. Texter i lagar, förordningar, beslut och yttranden är inte skyddade av upphovsrätt. Dem får du kopiera utan källhänvisning om du så önskar.

I vårt pressrum finns bilder som får laddas ned och användas. Övriga bilder på Havs- och vattenmyndighetens hemsida är upphovsrättskyddade och får inte användas utan särskilt tillstånd.

Svart logotyp. Illustration.

Du får gärna ladda ned vår logotyp i lämpligt filformat, men det är viktigt för oss att den används på rätt sätt. Placera logotypen på ett sådant sätt att det är tydligt vilken roll Havs- och vattenmyndigheten har i sammanhanget, exempelvis som medfinansiär eller samarbetspartner.

Länka gärna logotypen till Havs- och vattenmyndighetens hemsida.