Remisser 20 november 2023

Remiss gällande ändrade regler för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslagen i remissen innehåller olika justeringar om den regionala extratilldelningen som lämnas till pelagiska fiskefartyg som bara fiskar och landar i Östersjön, införande av aktivitetskrav och individuellt sparande av fiskemöjligheter mellan år inom det pelagiska fisket.

Därutöver innehåller remissen förtydliganden som rör fiskerättigheternas giltighet vid nybyggnation av fiskefartyg, överlåtelser och kvotbyten samt utförsel av fiskekapacitet vid byte av fiskeinriktning.

Förslaget gäller justeringar och förtydliganden om bestämmelser som främst handlar om det pelagiska fisket i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

Förslaget föreslås träda i kraft den 2024-02-01.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha kommit till HaV senast den 13 december 2023.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 2023-000091 i meddelandets ärendemening.

Hantering av personuppgifter

Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2023-11-20
Sidansvarig: Webbredaktion