Remisser 31 oktober 2023

Hitta på sidan

Remiss gällande uppdaterade föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget gäller införande av landningstider för pelagiska fångster över 5 ton vid fiske i Östersjön i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar.

Förslaget föreslås träda ikraft 15 januari 2024.

Dokument

Remiss dnr 03370-2023 Pdf, 1.3 MB.

Bilaga 1 konsekvensutredning dnr 03370-2023 Pdf, 164.3 kB.

Bilaga 2 sändlista dnr 03370-2023 Pdf, 24.8 kB.

Svara på remissen

Remissvar ska ha kommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 28 november 2023

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer i e‑postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Söker du remissvar som inte finns på webbplatsen, kontakta Havs- och vattenmyndighetens registratur.

Hantering av personuppgifter

Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter i samband med remisshanteringen på Havs- och vattenmyndighetens webbsida.

Publicerad: 2023-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion