Remisser 16 november 2022

Hitta på sidan

Remiss gällande fiskefartygs tillträde till hamnar

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Om förslaget

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller utsedda hamnar för landning av fisk.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 6 december 2022.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 3529 -2022 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Söker du remissvar som inte finns på webbplatsen, kontakta havochvatten@havochvatten.se.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-11-16
Uppdaterad: 2022-11-30
Sidansvarig: Webbredaktion