Remisser 20 november 2020

Hitta på sidan

Remiss gällande Vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning - Insjöar och kustvatten

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till vägledning. Förslaget gäller vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning i insjöar och kustvatten.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den
15 mars 2021.

För att underlätta inlämnandet och hantering av synpunkter önskar vi att svaren lämnas i den bifogade svarsmallen (wordformat) enligt de instruktioner som ges i mallen.

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till
havochvatten@havochvatten.se. Ange ärendets diarienummer (3046-2020) i e-postmeddelandets ärendemening.

HaV publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Publicerad: 2020-11-20
Sidansvarig: Webbredaktion