Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta

Nu kan du tycka till kring en remiss om föreskrifter för hantering av signalkräfta. Remissen gäller ändringar av föreskrifter för att möjliggöra fiske av signalkräfta i vatten utanför hanteringsområdet samt en mindre justering av fisketid för signalkräfta i Vättern.

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den
25 maj 2020.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020

Dokument

Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta Pdf, 752.1 kB.

Bilaga 1 Konsekvensbedömning Pdf, 142.1 kB.

Bilaga 2 Sändlista Pdf, 68.8 kB.

Bilaga 3 Utkast till ändringsföreskrifter till HVMFS 2019:21 Pdf, 369.9 kB.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 25 maj 2020.
  • Svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 01719-2020 i e-postmeddelandets ärendemening.

HaV publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Kontakt

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till:

Sofia Brockmark, sofia.brockmark@havochvatten.se, tel. 010-6986581

Karin Wall, e-post karin.wall@havochvatten.se, tel. 010-6986150

Publicerad: 2020-05-04
Sidansvarig: Webbredaktion