Remiss om ändrade regler för laxfisket i Östersjön, delområde 31 med anknytande sötvattensområden

Nu kan du tycka till kring ett förslag om ändrade regler för fiske efter lax i Östersjön, delområde 31 med anknytande sötvattensområden. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Förslaget som presenteras i remissen innebär krav på:

  • Separata vittjningar av fasta fällor i havsområdet och anknytande sötvattensområden
  • Förhandsanmälan av landning av lax från sötvattensområden i anknytning till berört havsområde
  • Positionsangivelse för utsatta laxfällor i havsområdet och anknytande sötvattensområden

Dokument

Remiss om ändrade regler för laxfisket i Östersjön, delområde 31 med anknytande sötvattensområden Pdf, 752.1 kB.

Bilaga 1 – konsekvensutredning Pdf, 147.2 kB.

Bilaga 2 – sändlista Pdf, 55 kB.

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 10 maj 2020.
  • Svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 862-20 i e-postmeddelandets ärendemening.

HaV publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Kontakt

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till:

Elin Hedman, tel. 010-698 63 67 eller e-post: elin.hedman@havochvatten.se

Publicerad: 2020-04-08
Uppdaterad: 2020-04-09
Sidansvarig: Webbredaktion