Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskriftsändringar och konsekvensutredning. Förslaget gäller dels fastställande av förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels förslag på ändrade regler i syfte att förbättra möjligheterna att kontrollera ålfisket.

Förslagen föreslås träda i kraft den 15 maj 2020.

Dokument

Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet Pdf, 571.4 kB.

Bilaga 1 Figurer Pdf, 133.3 kB.

Bilaga 2 Konsekvensutredning Pdf, 143.6 kB.

Bilaga 3 Sändlista Pdf, 53.3 kB.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till HaV senast måndagen den 27 april 2020.

HaV ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer (01443-2020) i e-postmeddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Du hittar mer information om hur HaV behandlar dina personuppgifter på sidan Om personuppgifter.

Kontakt

Eventuella frågor om förslaget i den del det handla om förbudsperioden kan ställas till Sofia Brockmark.
E-post: sofia.brockmark@havochvatten.se eller tel. 010-698 65 81.

Frågor om föreslagna regler för förbättrad kontroll kan ställas till
Elin Hedman.
E-post: elin.hedman@havochvatten.se eller tel. 010-698 6367.

Publicerad: 2020-04-06
Sidansvarig: Webbredaktion