Remiss om förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt

Detta ska gälla under perioden 1 januari till 31 oktober varje år.

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning. Remissen innehåller ett förslag om att utöka förbudet av trålfiske med en maskstorlek om minst 16 mm men understigande 32 mm i Skagerrak och Kattegatt till att gälla också under oktober månad varje år.

Svara på remissen

Sista svarsdatum är 18 september 2018. Förslaget föreslås börja gälla från 1 oktober.

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer (dnr 2749-2018) i e-postmeddelandets ärendemening.

Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Helena Westman på telefonnummer 010 - 698 62 02 eller via e-post, helena.westman@havochvatten.se.

Remissmaterial

Remiss om förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt under perioden 1 januari – 31 oktober varje år Pdf, 569.1 kB.

Bilaga 1 - konsekvensutredning Pdf, 128.3 kB.

Bilaga 2 - sändlista Pdf, 156.5 kB.

Publicerad: 2018-08-31
Sidansvarig: Webbredaktion