Remiss om befälhavares skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter om det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Förslaget gäller nationella föreskrifter för befälhavares skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Dessa föreskrifter finns idag i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område och föreskrifterna i det remitterade förslaget ersätter delvis kapitlen 1, 5, 6, 6 a, 7, 8, och 15 samt bilagorna 1, 2 och 4 i FIFS 2004:25.

Det huvudsakliga syftet med förslaget är att lyfta ut bestämmelserna om befälhavares skyldigheter att anmäla och rapportera yrkesmässigt fiske från FIFS 2004:25 och samla dessa i en egen föreskrift för att det ska bli lättare att hitta och läsa bestämmelserna. I förslaget har vi även strävat efter att förenkla regelverket och förtydliga språket, uppdaterat definitionerna samt att genomföra materiella ändringar i de delar där det behövs. I de fall en saklig ändring avses, framgår det tydligt av motiveringen till bestämmelsen.

Svara på remissen

Sista svarsdatum är den 27 april 2018.

Vi föredrar att du skickar ditt svar med e-post till havochvatten@havochvatten.se och anger diarienummer 2345-17 i e-postmeddelandets ärendemening. Skicka gärna ditt svar i wordformat.

Remissmaterial

Remiss Pdf, 822 kB.

Konsekvensutredning Pdf, 173.7 kB.

Publicerad: 2018-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion