Uppdrag om långsiktigt hållbara fiskekvoter (2024)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram ett underlag med utgångspunkt i ICES rådgivning som beskriver förutsättningarna för att värna det svenska småskaliga fisket och konsekvenserna av olika fångstkvoter för sill, skarpsill och torsk i Östersjön.

Underlaget ska särskilt beskriva de olika fångstkvoternas konsekvenser vad gäller efterlevnad av flerårsplanen för dessa arter i Östersjön, samt för det svenska småskaliga fisket och fisket för humankonsumtion.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet) senast den 30 juni 2024.

Publicerad: 2024-01-02
Sidansvarig: Webbredaktion