Medelsanvändning anslag 1:2 Miljöövervakning med mera som disponeras av Havs- och vattenmyndigheten (2024)

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning med mera som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts under 2024.

Rapporteringen ska även innehålla en redovisning av övervakning och datainsamling som finansieras med andra medel som Havs- och vattenmyndigheten förfogar över.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 31 mars 2025.

Publicerad: 2024-01-02
Sidansvarig: Webbredaktion