Havsplattformen

Svensk aktörsplattform för hållbar havsförvaltning och minskad fattigdom.

Vi finns för att skapa bättre effekt av våra organisationers internationella utvecklingssamarbete kopplat till havsförvaltning och fattigdomsbekämpning. Vi skapar synergier för att effektivisera det svenska utvecklingssamarbetet inom havsmiljöområdet.

Det inledande arbete med havsplattformen finansieras via Sida, inom HaV:s program SwAM Ocean.

Datum

15 maj


Tid

Kl. 10-15

Deltagare

Svenska aktörer som på något sätt arbetar med havet och internationellt utvecklingssamarbete.

Plats

Mötet är digitalt.