Rapporter från Internationella havsforskningsrådet (ICES)

Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea) - ICES - är en organisation som samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten inklusive Nordsjön och Östersjön. ICES producerar en mängd publikationer av olika slag och många är fritt tillgängliga på rådets hemsida.

ICES

ICES publicerar bland annat tidskrifter, skriftserier, årsrapporter, mötes- och konferensrapporter samt rapporter från organisationens expertgrupper. Här presenteras ett urval av publikationerna.

ICES Journal of Marine Science är en vetenskaplig tidskrift som ges ut av Oxford University Press. Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på tidskriften, men den är tillgänglig endast inom myndigheten.

ICES Advice är en skriftserie som innehåller råd från ICES rådgivande kommitté (ACOM). Den ges ut i slutet av varje kalenderår.

ICES Annual Report presenterar ett sammandrag av arbetet som bedrivits i ICES under föregående år.

CM Documents (Conference and Meeting Documents) är en årlig samling av rapporter från ICES-möten och -konferenser, inklusive vetenskapliga temakonferenser.

Cooperative Research Reports täcker ett brett spektrum av områden av intresse för marina forskare. I serien ingår rapporter från ICES arbetsgrupper, expertgrupper och tillfälliga grupper.

Expert Group Reports produceras av ICES nära 150 expertgrupper, som möts regelbundet. Deras arbete resulterar i ett stort antal mötesrapporter.

Publicerad: 2016-01-15
Uppdaterad: 2019-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion