Rapporter från Internationella havsforskningsrådet (ICES)

Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea) - ICES - är en organisation som samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten inklusive Nordsjön och Östersjön. ICES producerar en mängd publikationer av olika slag och många är fritt tillgängliga på rådets hemsida.

Hitta på sidan
ICES

ICES publicerar bland annat tidskrifter, skriftserier, årsrapporter, mötes- och konferensrapporter samt rapporter från organisationens expertgrupper. Här presenteras ett urval av publikationerna.

ICES Journal of Marine Science är en vetenskaplig tidskrift som ges ut av Oxford University Press. Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på tidskriften, men den är tillgänglig endast inom myndigheten.

ICES Advice är en skriftserie som innehåller råd från ICES rådgivande kommitté (ACOM). Den ges ut i slutet av varje kalenderår.

ICES Annual Report presenterar ett sammandrag av arbetet som bedrivits i ICES under föregående år.

CM Documents (Conference and Meeting Documents) är en årlig samling av rapporter från ICES-möten och -konferenser, inklusive vetenskapliga temakonferenser.

Cooperative Research Reports täcker ett brett spektrum av områden av intresse för marina forskare. I serien ingår rapporter från ICES arbetsgrupper, expertgrupper och tillfälliga grupper.

Expert Group Reports produceras av ICES nära 150 expertgrupper, som möts regelbundet. Deras arbete resulterar i ett stort antal mötesrapporter.

Publicerad: 2016-01-15
Uppdaterad: 2019-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion