Andra källor till kunskap

Hitta på sidan

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

AgriFood Economics Centre

AgriFoods publikationer

Coalition Clean Baltic

Publikationer från Coalition Clean Baltic

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)

CCAMLR:s publikationer

Europeiska miljöbyrån = European Environment Agency (EEA)

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutets publikationer

Helsinki Convention (HELCOM)

HELCOM:s publikationer

Integrerad KalkningsEffektUppföljning (IKEU)

Publikationer från IKEU

International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)

ICCAT:s publikationer:

Internationella havsforskningsrådet (ICES)

ICES publikationer

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL:s publikationer

Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans)

JPI Oceans publikationer

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens publikationer

LIFE (EU:s program för miljö och klimat)

LIFE:s publikationer

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets publikationer

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådets publikationer

OSPAR Commission

OSPAR:s publikationer

Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)

SEAFDEC:s publikationer

Statens geotekniska institut (SGI)

SGI:s publikationer

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Östersjöcentrums publikationer

Svenskt Vatten

Vattenbokhandeln

Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

SVU:s rapporter

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

SGU:s kartor och publikationer

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheternas publikationer

Vänerns vattenvårdsförbund

Vänerns vattenvårdsförbunds publikationer

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundets publikationer

WATERS (forskningsprogram om bedömning av vattenkvalité)

WATERS report series

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2019-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion