Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

AgriFood Economics Centre
AgriFoods publikationer

BONUS (Baltic Organisations' Network for Funding Science)
BONUS publikationer

Coalition Clean Baltic
Publikationer från Coalition Clean Baltic

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)
CCAMLR:s publikationer

Europeiska miljöbyrån = European Environment Agency (EEA)
EEA:s publikationer på svenska
EEA:s publikationer på engelska

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Publikationer - FAO
Publikationer - Fisheries and Aquaculture Department, FAO

Havsmiljöinstitutet
Havsmiljöinstitutets publikationer

Helsinki Convention (HELCOM)
HELCOM:s publikationer

Integrerad KalkningsEffektUppföljning (IKEU)
Publikationer från IKEU

International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)
ICCAT:s publikationer:
Biennial Reports
Collective Volume of Scientific Papers
Statistical Bulletin

Internationella havsforskningsrådet (ICES)
ICES publikationer

IVL Svenska Miljöinstitutet
IVL:s publikationer

Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans)
JPI Oceans publikationer

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionens publikationer

LIFE (EU:s program för miljö och klimat)
LIFE:s publikationer

Naturvårdsverket
Miljödataportalen - rapporter och kartskikt med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser
Naturvårdsverkets publikationer

Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådets publikationer

OSPAR Commission
OSPAR:s publikationer

Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)
SEAFDEC:s publikationer

Statens geotekniska institut (SGI)
SGI:s publikationer

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Östersjöcentrums publikationer

Svenskt Vatten
Vattenbokhandeln

Svenskt Vatten Utveckling (SVU)
SVU:s rapporter

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
SGU:s kartor och publikationer

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Publikationer från Institutionen för akvatiska resurser
Publikationer från Institutionen för vatten och miljö
Publikationer från Institutionen för vilt, fisk och miljö

Vattenmyndigheterna
Vattenmyndigheternas publikationer

Vänerns vattenvårdsförbund
Vänerns vattenvårdsförbunds publikationer

Vätternvårdsförbundet
Vätternvårdsförbundets publikationer

WATERS (forskningsprogram om bedömning av vattenkvalité)
WATERS report series

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2019-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion